atca@gurb.net

Tarifes

Consulta les tarifes dels nostres serveis segons les necessitats

Tarifes 2021

Domèstics

Mínim (36 m3)

0,6631

€/m3

Excés

0,7186

€/m3

Manteniment Comptador

3,7875

€/trim

PIME

Mínim (36 m3)

0,6631

€/m3

Excés

0,7186

€/m3

Manteniment Comptador

3,7875

€/trim

Eventual

Mínim (36 m3)

0,6631

€/m3

Excés

0,7186

€/m3

Manteniment Comptador

3,7875

€/trim

Quota Eventual

€/trim

Industrials

Consum

0,7186

€/m3

Manteniment Comptador

1,4769

€/mes

Grans Consumidors

1r Bloc (750 m3)

0,652

€/m3

2n Bloc

0,665

€/m3

Manteniment Comptador

1,4769

€/mes

Incendis

Boca Incendis

63,2376

€/boca

Mangueres

7,4564

€/manguera

Drets de Connexió

Domèstic

224,44

PIME

224,44

Industrial

224,44

Obres (Eventual)

224,44

Contra Incendis

142,81

Fiances

Domèstic

71,83

PIME

71,83

Industrial

71,83

Obres (Eventual)

166

Contra Incendis

71,83

Reconnexió

19,49

Despeses Gestió impagats

3,50

Tarifes 2021

Domèstics

1r tram

0,6631

€/m3

2n tram

0,7186

€/m3

3r tram

4t tram

3,7875

€/trim

PIME/Eventual/Industrial/Comercial

Ús general

0,6631

€/m3

Ús específic

0,7186

€/m3

Social

Tram 1

0

€/m3

Si el consum supera el 1r tram

Tram 1

0,2468

€/trim

Tram 2

0,5685

€/trim

Tram 3

1,4213

€/trim

Tram 4

2,274

€/trim

Contacte
-

Contacte:

De dilluns a divendres de 8 a 15 h.Mas Esperança s/n,
08503 GrubDades legals:

Protecció de dades
Política de cookies
Política de privacitat
Avís legal
× Necessites ajuda?