atca@gurb.net

Política de privacitat

AIGÜES VIC S.A. Domicili Social: C/ de la Riera, 6. Baixos, 08500, Vic, Barcelona.

 1. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://atca.cat/ (en endavant, la “Pàgina Web”).

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la Pàgina Web és la societat ABASTAMENTS, TRACTAMENTS I CONTROL D’AIGÜES, S.L. (d’ara endavant, “ATCA”), amb domicili social al carrer de la Riera, número 6, baixos (08500) Vic (Barcelona), NIF B-60063807, número de telèfon de contacte 93 889 29 98 i correu electrònic: atca@gurb.net.

ATCA no es farà responsable de les polítiques de privacitat de les aplicacions de tercers a les que s’accedeixin a través de la Pàgina Web. L’usuari accepta que ATCA en cap cas es farà responsable dels mateixos.

ATCA es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

 1. DADES PERSONALS

ATCA recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals rebudes a través de la Pàgina Web es tractaran per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Atendre les sol·licituds, peticions, consultes, dubtes, queixes o reclamacions que els usuaris dirigeixin a ATCA.
 • Valorar els currículums vitae rebuts per a vacants presents o futures a cobrir a ATCA.
 • Respondre a l’exercici dels drets de privacitat de l’usuari.
 1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Atendre les sol·licituds, peticions, consultes, dubtes, queixes o reclamacions que els usuaris dirigeixin a ATCA.
 • Respondre a l’exercici dels drets de privacitat de l’usuari.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè ATCA pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Valorar els currículums vitae rebuts per a vacants presents o futures a cobrir a ATCA.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

 1. DESTINATARIS 

ATCA no vendrà les dades personals objecte dels seus tractaments. A més, no realitzarà cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal i a tercers subcontractats que precisin accedir a les dades per la prestació dels serveis que ATCA els hagi contractat.

 1. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteix en el compliment d’una obligació legal, les dades seran conservades durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a ATCA segons estipula la llei aplicable.

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui. Els currículums vitae es conservaran durant un termini màxim de 3 anys, tenint en compte possibles futurs processos de selecció d’ATCA, sempre que prèviament l’usuari no revoqui el consentiment prestat.

No obstant, en tot cas les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a ATCA segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

 1. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document de identitat, al domicili d’ATCA, al carrer de la Riera, número 6, baixos (08500) Vic o bé al correu electrònic atca@gurb.net.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

Descarrega la política de privacitat en pdf aquí

Contacte
-

Contacte:

De dilluns a divendres de 8 a 15 h.Mas Esperança s/n,
08503 GrubDades legals:

Protecció de dades
Política de cookies
Política de privacitat
Avís legal
× Necessites ajuda?