atca@gurb.net

FAQs

El mínim de consum són 36m3 al trimestre.

Es poden acollir:

Les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

– Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

– Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Tots aquest tràmits, cal sol·licitar-los a l’Agència Catalana de l’Aigua. (Per a més informació truqui al 012 o consulti la pàgina www.gencat.cat/aca).

Depenent del tipus de contracte:

– Contracte Domèstic -> Trimestral

– Contracte PIME -> Trimestral

– Contracte Industrial -> Mensual

– Contracte Contra incendis -> Anual

Efectuem lectures reals dels comptadors, i per tant, sistemàticament i massivament no s’adjudiquen lectures estimades.

En cas de no poder llegir el comptador, es deixa targeta de notificació per a que ens comuniquin la lectura, que també pot efectuar-se telefònicament, per correu electrònic o per l’oficina virtual. Si finalment, i a l’hora de facturar, ens ha estat impossible obtenir la lectura, llavors sí que s’anota una lectura estimada.

De forma senzilla: durant la nit, amb la clau de pas oberta, quan ja no es prevegi realitzar consum d’aigua, procedeixi a prendre nota de la lectura del seu comptador. Al matí següent, i abans d’obrir cap aixeta, torni a prendre la lectura. En cas de no coincidir la mateixa lectura, és molt probable que hi hagi alguna pèrdua d’aigua en la instal·lació particular.

El manteniment i conservació de les instal·lacions interiors són responsabilitat de la propietat. Per tant, la reparació de qualsevol fuga o avaria correspon al mateix usuari.

– Per domiciliació bancària.

– Si no té el rebut domiciliat per banc o caixa, pot fer el pagament de diverses maneres:

– A qualsevol oficina del BBVA, abans del dia indicat a la mateixa factura.

– Pagament on-line mitjançant el codi de la factura.

– A les nostres d’atenció al client en horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h.

– Si la seva entitat bancària ens retornés el rebut, pot optar per fer el pagament de les següents maneres:

– Esperar que li tornem a passar el rebut pel banc o Caixa.

– Pagament on-line mitjançant el codi de la factura o document de pagament que s’haurà de sol·licitar a les nostres Oficines d’Atenció al Client. (Presencial, telèfon, correu electrònic, oficina on-line)

– A les nostres oficines d’atenció al client en horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h.

Tot client/a d’ATCA, tenen dret a so·licitar dels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya o a un altre organisme competent de l’Administració, la verificació dels aparells de mesura instal·lats. Aquesta verificació es pot sol·licitar a qualsevol Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

Per més informació: www20.gencat/portal/site/oge

L’aigua subministrada a Gurb i Santa Cecília té una duresa total de 18ºF (contingut de sals de calci i magnesi) i no és necessari fer cap tractament addicional a casa.

Contacte
-

Contacte:

De dilluns a divendres de 8 a 15 h.Mas Esperança s/n,
08503 GrubDades legals:

Protecció de dades
Política de cookies
Política de privacitat
Avís legal
× Necessites ajuda?